Som av meg
As of me
Som av meg
Som ild i hår
var du her
As of me
As fire in hair
were you here
Jeg kunne vært alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Alle mørke tanker ville vike i vårt liv
jeg skulle elsket deg, skulle gitt deg mitt blod
Og om du ville hadde jeg levd for deg
I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
All dark thoughts would yield in our life
I should have loved you, should have given you my blood
And if you wanted, I would have lived for you
Som av meg
Som ild i hår
var du her
As of me
As fire in hair
were you here
Jeg kunne vært alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Fantes det en evighet, så var den til for oss
Jeg skulle ha sett for deg når solen sank i hav
Og om du ville hadde jeg dødd for deg
I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
Were there an eternity, then it was there for us
I should have seen for you when the sun set in the sea
And if you wanted, I would have died for you
Om jeg ser tilbake
på alt det som var
Jeg føler hva jeg følte og vet at ingen noen gang
vil komme så nær
If I look back
at all that used to be
I feel what I felt and I know that no one
will ever come quite so close
Som av meg
Som ild i hår
var du her
As of me
As fire in hair
were you here
Jeg kunne vært alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Tiden skulle bli en venn vi begge fant igjen
Men når jeg ser deg gå nå, vil jeg den skal gå med deg
Og viske ut den veien vi hadde lagt ut på
I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
Time was to become a friend we both rediscovered
But when I see you leaving now, I want it to go with you
And erase the path we had set out upon
Skrevet av Kari Rueslåtten